fbpx ProUG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

ProUG

ProUG

Wydział Filologiczny uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" - ProUG - realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Programem POWER objęte są kierunki prowadzone na Wydziale Filologicznym UG:

  • Filologia klasyczna
  • Filologia germańska
  • Studia bałkańskie
  • Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
  • Produkcja form audiowizualnych

Więcej o "PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego".

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2022 roku, 7:30