fbpx Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23

30 września 2022 roku w Sali Teatralnej im. Jerzego Limona na Wydziale Filologicznym UG o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 zaprzyjaźnionych Wydziałów Filologicznego i Historycznego. Chwaląc naszą współpracę i wspólnotę Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wyraził uznanie dla naszych sukcesów naukowych:

- Pniemy się w najważniejszych krajowych i ogólnoświatowych rankingach – zarówno w Perspektywach, jak i w Times Higher Education. Również kierunki, które prowadzicie na Wydziałach Filologicznym i Historycznym odnotowują w tych zestawieniach sukcesy i walnie przyczyniają się do poprawy naszych notowań. Zarówno historia, jak i kulturoznawstwo znalazły się wśród liderów Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2022. Gratuluję Państwu!

Inaugurację poprowadzili dziekani Wydziałów Filologicznego, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG,  i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG. Dziekan Wydziału Filologicznego powitała studentów I roku, którzy tego dnia złożyli ślubowanie:

- Drodzy studenci, cieszę się ogromnie, iż zdecydowaliście się rozpocząć studia na Uniwersytecie Gdańskim. Najbliższe lata będą dla Was niezapomnianą przygodą intelektualną, okazją do znalezienia odpowiedzi na wiele trudnych pytań, oczywiście nie wszystkich. Będziecie mieli okazję uczęszczać na zajęcia prowadzone przez znakomitych nauczycieli akademickich, którzy znają wagę nowoczesnych metod dydaktycznych, prezentują wysoki poziom badań naukowych i doceniają relacje uczeń – mistrz - mówiła Pani Dziekan. - Potrzebujemy odważnych i myślących młodych ludzi, takich którzy rozumieją, że rzeczywistość zależy od nas samych. Przyszłość należy do was, i to Wy zdecydujecie jaka ona będzie.

W imieniu braci studenckiej nowych kolegów powitał Przedstawiciel Parlamentu Studentów UG, Kacper Wiśniewski. Po uroczystej immatrykulacji przyszedł czas na promocje doktorskie oraz wręczenie dyplomów habilitacyjnych. Swój dyplom odebrała dr hab. Monika Szuba z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, która zasłużyła nań rozprawą zatytułowaną Contemporary Scottish Poetry and Natural World: Burnside, Jamie, Robertson and White.

Następnie Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył nagrody pracownikom naukowym (lista) oraz siedmiu pracownikom administracji. Nagrody indywidualne odebrało 20 naukowców z Wydziału Filologicznego. Rektor przyznał także dwie nagrody dla zespołów naukowych. Zespołowi z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki za ponadprzeciętne zaangażowanie w konsekwentne wdrażanie zasad innowacyjnej pedagogiki partycypacyjnej w modelu kształcenia tłumaczy na specjalności translatorycznej i publikację naukową dokumentującą ten proces oraz zespołowi z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich za współautorstwo wyróżniającego się podręcznika do nauki języka rosyjskiego dla osób dorosłych oraz przygotowanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania i nowych pomocy dydaktycznych do nauki języka obcego na studiach wyższych.

Nie zabrakło także odznaczeń państwowych oraz Nagród Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało 7 naukowców z Wydziału Filologicznego (lista). Natomiast Nagrodę Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała dr Marta Cebera z Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk w Instytucie Filologii Polskiej za najlepszą pracę przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej, noszącą tytuł Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej (III nagroda).

Szczególnym momentem było powierzenie na cały rok akademicki 2022/23 Katedry Imienia Marii Janion na Wydziałach Filologicznym i Historycznym UG  profesor Agacie Bielik-Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Po uroczystym przekazaniu Katedry Pani Profesor wygłosiła, nagrodzony brawami, wykład inauguracyjny zatytułowany Proroctwa nowoczesności. Nowa Era w perspektywie postsekularnej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod batutą profesora Marcina Tomczaka.

Tekst dr Anna Malcer-Zakrzacka


Galeria zdjęć z uroczystości. Fot. Alan Stocki
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 października 2022 roku, 7:49