fbpx Przewodnik studenta I roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Przewodnik studenta I roku

Przewodnik studenta I roku

Jak wygląda mój Dziekan?
 
Zdarza się skończyć studia i nie wiedzieć, jak wygląda Dziekan Wydziału... warto jednak wiedzieć, kto nim jest.
Dziekanem Wydziału Filologicznego jest dr hab. Urszula Patocka Sigłowy, prof. UG, absolwentka filologii rosyjskiej i ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.
Chcesz wiedzieć więcej zajrzyj do zakładki Władze Wydziału.
Cecha charakterystyczna Pani Dziekan - ogromna życzliwość i troska o studentów!
 
Czy będę mieć powód, żeby spotkać ją w trakcie swoich studiów?
 
Jeśli nie studiujesz filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa lub studiów wschodnich, niekoniecznie, ale jeśli masz w głowie jakiś projekt naukowy czy organizacyjny, który może wnieść nową jakość w życie Wydziału Filologicznego, możesz spotkajć się z Panią Dziekan osobiście.
W tym celu napisz do Sekretariatu Wydziału Filologicznego, e-mail: dziekanat.filologia@ug.edu.pl i umów się na wizytę.
Dziekan Wydziału Filologicznego przyjmuje w budynku Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, p. 015.
z
Kiedy i gdzie jest Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024?
Rok akademicki 2023/24 zainaugurujemy wspólnie z Wydziałem Historycznym 2 października 2023 roku o godz. 9.00. Uroczystość z udziałem władz rektorskich i dziekańskich odbędzie się stacjonarnie w auli 1.43  w budynku Wydziałów Filologicznego i Historycznego UG, ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku Oliwie.
Podczas inauguracji odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów. Akt ten, połączony ze ślubowaniem, to symboliczny moment włączenia studentów I roku do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Na immatrykulację zaproszenie otrzymują studenci z najwyższym wynikiem rekrutacji.
z
Co to jest dzień adaptacyjny?
Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego zostanie odbędzie się 2 października w budynkach Wydziału: ul. Wita Stwosza 55 i Wita Stwosza 51.
Tego dnia odbierzesz swoją legitymację studencką.
W tym dniu będziesz mieć okazję poznać kolegów i koleżanki z Twojego roku, a opiekun Twojego roku przekaże Ci wszystkie najważniejsze informacje.
 
 
z
 
Co muszę zrobić, aby otrzymać legitymację studencką i jak ona wygląda?
Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wygląda jak dowód osobisty.
Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują ELS po wykonaniu w Portalu Studenta
następujących czynności:
 • wgraniu swojego kolorowego zdjęcia legitymacyjnego na jasnym tle
 • złożeniu wniosku o wydanie legitymacji w Portalu Studenta
 • wniesieniu opłaty za jej wydanie poprzez Portal Studenta
 • Numer indeksu to login do Portalu Studenta
 • Hasło jest takie, jakie zostało przez Ciebie użyte przy logowaniu się w procesie rekrutacji do systemu IRK
Ile to kosztuje?
 • 22 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 • 33 zł - gdy zgubisz legitymację, za wydanie duplikatu
Jeśli byłeś już studentem Uniwersytetu Gdańskiego na innym wydziale lub kierunku studiów i swoją legitymację zwróciłeś do Dziekanatu nie wnosisz kolejnej opłaty za wydanie nowej.
Jeśli masz problem z wgraniem zdjęcia do ELS, pomocy udziela Biuro Kształcenia, tel. 58 523 31 52, Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, pokój 504 (V piętro)
 
 

z

Gdzie jest mój indeks?
Twój indeks ma wyłącznie formę elektroniczną i jest umieszczony na Portalu Studenta. Z rozpoczęciem roku akademickiego otrzymujesz wiadomość e-mail z instrukcją logowania:
 • Numer indeksu to login do Portalu Studenta
 • Hasło jest takie, jakie zostało użyte przez Ciebie przy logowaniu się do systemu IRK
Tam znajdziesz wszelkie informacje na temat przebiegu swoich studiów:
 • wykaz przedmiotów
 • nazwiska prowadzących
 • informację o przynależności do grup
 • oceny i zaliczenia
 • sylabusy - opisów studiowanych przedmiotów
Chcesz być na bieżąco! Sprawdzaj Portal Studenta regularnie!
W przypadku problemów z logowaniem pomoc uzyskasz pod adresem: pshelp@ug.edu.pl
z
Gdzie i w jakim trybie będę studiować?

Wydział Filologiczny posiada 3 siedziby:
 • Budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51: kierunki neofilologiczne czyli filologie nowożytne i zarządzanie instytucjami artystycznymi.
 • Budynek Wydziałów Filologicznego (i Historycznego), ul. Wita Stwosza 55: filologia polska, klasyczna, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, produkcja form audiowizualnych,
 • Budynek Instytutu Logopedii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 58: logopedia.
z
 
z
Gdzie jest mój Dziekanat?
 
Dziekanat Wydziału przypisany do Twojego kierunku znajduje się w tym samym budynku, w którym studiujesz (z wyjątkiem logopedii, której Dziekanat znajduje się w budynku przy ul. Wita Stwosza 55, p. 3.18, II piętro)
z
Po co idę do Dziekanatu?
 • po odbiór lub przedłużenie legitymacji studenckiej
 • po usyskanie zaświadczenia o studiowaniu
 • złożyć podania do Prodziekana ds. Studenckich. Wzory podań
 • po wykaz ocen
 • we wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów.
Do kontaku z Dziekanatem służy adres e-mailowy udostępniony dla Ciebie przez Uniwersytet Gdański w Portalu studenta.
Jeśli masz coś do załatwienia możesz umówić się wcześniej drogą e-mailową lub telefonicznie.
 
z
Po co idę do Prodziekana, ds. Studenckich. Gdzie i kiedy go znajdę?
Prodziekan ds. Studenckich dr Grzegorz Kotłowski podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów UG, takich jak m.in.:
 • zaliczanie semestru
 • przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 • skreślenie z listy studentów
 • studiowanie awansem wybranych przedmiotów
 • urlop dziekański.
Udajesz się do niego w ważnych lub trudnych sprawach związanych z tokiem studiów, jeśli Twojej sprawy nie rozwiązał opiekun roku, wicedyrektor Instytutu ds. studenckich ani Dziekanat Wydziału.
Informacje o dyżurach Prodziekana ds. studenckich znajdziesz w zakładce Dyżury Dziekana i Prodziekanów na stronie Wydziału Filologicznego.
Prodziekan ds. studenckich
tel. +48 58 523 30 26
Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51, pokój 016 (parter)
z
Nie mam gdzie mieszkać?
z
Nie mam pieniędzy? Gdzie uzyskam pomoc w otrzymaniu stypendium czy zapomogi?
 
z
Kiedy będę mieć wolne?
z
Gdzie i jak nauczę się języków obcych?
Absolwenci kierunków neofilologicznych na Wydziale Filologicznym UG kończą studia z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych. Oprócz praktycznej nauki języków obcych na studiach mają lektorat języka obcego prowadzony przez wykwalifikowanych lektorów z Centrum Języków Obcych, które organizuje lektoraty i kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2).
x
Gdzie najlepiej się uczyć?
 
Oczywiście w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w skrócie BUG-u! Nie omijaj jej szerokim łukiem! Krąży legenda, że był taki student, który ani razu jej nie odwiedził i udało mu się skończyć studia, ale dla filologa, humanisty, tłumacza, kulturoznawcy, filmoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, BUG to najlepszy kierunek i miejsce rozwoju.
Do Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego masz 3-6 min. piechotą. Tu czeka na Ciebie 1,5 miliona woluminów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Większość książek jest w wolnym dostępie, duża część zdigitalizowanych. Korzystanie ze zbiorów BUG ułatwi Ci katalog on-line, czytelnia i pokoje pracy indywidualnej, które możesz z wyprzedzeniem zamówić na cały tydzień, oraz atmosfera pracy i skupienia. Bezcenne!
W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51, znajduje się także specjalistyczna Biblioteka Neofilologiczna z podręcznym księgozbiorem do nauki języków obcych. Z niej też warto skorzystać, jeśli studiujesz jedną z filologii nowożytnych!
z
 
z
Chciałbym/-łabym przez jakiś czas studiować za granicą?
Dla Ciebie wymyślono programy wymiany zagranicznej studentów Erasmus+ i liczne stypendia zagraniczne np. stypendia DAAD dla studentów znających język niemiecki.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Wymiana zagraniczna i mobilność.
Umieszczono tam zasady rekrutacji oraz kontakty do instytutowych koordynatorów programu Erasmus+.
Koordynatorem wydziałowym Erasmus+ jest:
Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem
tel. +48 58 523 30 25, e-mail: joanna.jereczek-lipinska@ug.edu.pl
Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51, pokój 013 (parter)
z
Gdzie rozwinę swoje zainteresowania?
 
Na Wydziale Filologicznym działa około 20 kół naukowych, które oferują bardzo duże możliwości rozwoju naukowego i osobistego, integracji, zdobywania doświadczeń zawodowych, organizacyjnych i nawiązywania współpracy z otoczeniem. Studenckie koła naukowe organizują wiele interesujących przedsięwzięć, m.in.: naukowe wyprawy terenowe w egzotyczne miejsca, konkursy translatoryczne we współpracy z zagranicznymi partnerami, tematyczne studencko-doktoranckie konferencje naukowe, wydarzenia integracyjne ze środowiskiem zewnętrznym i bracią studencką.
 
Nasze koła mają wiele rożnych profili: kulturoznawcze Mozaika, zrzeszające studentów o najróżniejszych pasjach, którzy swoją fascynację antropologią i wielokulturowością rozwijają m.in. poprzez badania naukowe (m.in. Ekwador, Tajlandia, Skandynawia czy Mazowsze) oraz animację kultury; filmoznawcze – wydaje almanach filmowy „Przezrocze” współpracuje z Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG Miłość Blondynki, Festiwalem Kultury Azjatyckiej Made in Azja, festiwalami filmowymi: Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Filmów Jednominutowych oraz Nowymi Horyzontami, a przede wszystkim Centrum Filmowym UG im. Andrzeja Wajdy; teatrologiczne Brikolaż organizuje przedstawienia teatralne; translatoryczne anglistyczne: Symultana, Laboratorium Przekładu i Linguana, zajmują się przekładem specjalistycznym m.in. tłumaczeniem gier wideo, organizują studenckie konferencje naukowe oraz pokazy filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących, Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich pn. Sensu Stricto, logopedyczne – organizuje warsztaty dla dzieci i maturzystów pn. Uniwersytet Malucha – wspomaganie rozwoju mowy dzieci, Logopedia to więcej niż możesz powiedzieć, Twój głos twoją siłą, filozoficzno-antropologiczne LeMonada, literaturoznawczo-dydaktyczne Młodzi Dydaktycy; literaturoznawczo-kulturoznawcze: sinologiczne, organizuje tradycyjne Święto Wiosny zwane Chińskim Nowym Rokiem; slawistyczne Kreatywna Słowiańszczyzna,  amerykanistyczne Route 66, kaszubistyczne Pomorania; dwa rusycystyczne Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst” - produkujące filmy naukowe na Youtube oraz Łomonosow czy prężnie działajace koło studentów zarządzania instytucjami artystycznymi Projektor.
 
Zachęcamy Was do szukania w Kołach Naukowych Filologicznego UG miejsca dla rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
z
 
z
 
z
 
z
Czy na UG jest miejsce, w którym mogą działać doktoranci?
- Tak! To Rada Doktorantów, która  jest najwyższym organem samorządu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jej działalności jest reprezentowanie interesów oraz obrona praw wszystkich doktorantów uczelni. Działalność i zaproszenie do współpracy w Radzie Doktorantów na stronie: https://radadoktorantow.ug.edu.pl/
Na Uniwersytecie działa też Centrum Aktywności Doktoranckiej podejmujące wiele ciekawych inicjatyw naukowych, kulturalnych oraz integracyjnych.
z
Gdzie rozwinę swoje zdolności artystyczne?
W ścisłej współpracy z Wydziałem Filologicznym na Uniwersytecie gdańskim twórczą działalność studentów i doktorantów skupia Akademickie Centrum Kultury Alternator.
W ramach ACK działa 13 grup twórczych odnoszących sukcesy nie tylko uczelniane, ale także w Polsce i na świecie:
Na Uniwersytecie Gdańskim powołano także Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy, które organizuje m.in. tematyczne pokazy filmowe w swojej siedzibie w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Jego działalność połączona jest ściśle z Zakładem Filmu i Mediów w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym UG, gdzie prężnie działają studenci naszych kierunków filmoznawczych: wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej i produkcji form audiowizualnych.
z
Lubię sport!
 
W ramach studiów będziesz mieć zajęcia z WF, prowadzone przez trenerów z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Zapisy na WF odbywają się przez Portal Studenta.
Możesz też zapisać się do sekcji sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów z Akademickiego Związku Sportowego UG.
Masz wybór spośród kilkudziesięciu dyscyplin sportowych. Zakładka Sekcje.
z
Gdzie znajdę informacje o tym, co dzieje się na Wydziale Filologicznym?
 
Wszystkie informacje na temat tego, co dzieje się na naszym Wydziale znajdziesz:
Średnio raz w miesiącu będziesz dostawać Newsletter Wydziału Filologicznego. Zapisz się na Newsletter! Możesz z niego zrezygnować klikając link rezygnacji, ale nie rób tego! Przegapisz mnóstwo ciekawych wydarzeń!
Masz jakieś informacje do zamieszczenia w naszych kanałach informacyjnych, masz jeszcze jakieś pytanie, chcesz włączyć się w redagowanie wydziałowych social mediów napisz: malcer@ug.edu.pl
z
Czy na Uniwersytecie Gdańskim zdobędę kompetencje
zawodowe?
Na Uniwersytecie Gdańskim istnieje Biuro Karier, które posiada oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów, a także organizuje szkolenia, targi pracy i spotkania z pracodawcami. Biuro Karier pomoże Ci przejść ze świata edukacji do świata pracy, przygotować CV, a spotkania z doradcami zawodowymi, coachami dadzą Ci możliwość omówienia nurtujących Cię kwestii związanych z edukacją, pracą i zdobywaniem doświadczenia zawodowego.
Więcej informacji na stronie: biuro-karier.ug.edu.pl
a
Czy na Uniwersytecie Gdańskim działają organizacje studenckie?
 
W ramach organizacji studenckich na Uniwersytecie Gdańskim działają m.in.: AIESEC, który pomaga rozwinąć studentom cechy liderskie; AEGEE, które pozwala nawiązać przyjaźnie w całej Europie, poszerzyć kompetencje na licznych szkoleniach i warsztatach.
Niezależne Zrzeszenie Studentów jest jednym z organizatorów studenckiego życia społecznego i kulturalnego. Można zaangażować się w takie projekty, jak np.: Wampiriada czy Muzykaliada.
Na Uniwersytecie Gdańskim działają media studenckie m.in.: Mega Otwarte Studenckie Radio Mors, nadaje 24 godziny na dobę i relacjonuje wydarzenia z życia uczelni, a co za tym idzie pozwala zdobyć doświadczenie reportera radiowego oraz „Gazeta Uniwersytecka”, która pozwala zdobyć doświadczenie dziennikarskie.
z
Jak wjechać na parking UG?
 
Wypełniony wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie dostępny w zakładce Wzory podań. Z wypełnionym wnioskiem przyjdź do dziekanatu po potwierdzenie statusu i zanieś do Działu Domów Studenckich, ul. Bażyńskiego 1a, pok. 111-113 lub prześlij w formie podpisanego skanu na adres e-mail: iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl


 

z
Nie znalazłeś/-łaś odpowiedzi na swoje pytanie. Kliknij tu!
Oprac. dr Anna Malcer-Zakrzacka


 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2023 roku, 14:45