fbpx Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Niestacjonarne studia magisterskie filologia angielska przeznaczone są dla absolwentów filologii angielskiej (dowolnej specjalności) i przygotowują studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego. Studenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ponadto studia oferują zaawansowane zajęcia z zakresu literatury anglojęzycznej, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz umożliwiają poszerzenie wiedzy o współczesnej kulturze krajów anglojęzycznych.
 

Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia dają możliwość uzyskania w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej, a następnie podjęcia studiów doktoranckich. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci znajdują pracę w szkołach publicznych, społecznych i językowych, firmach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka angielskiego oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, liniach lotniczych. 


 

 

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).

Punktacja – max 50 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26