fbpx Filologia germańska - stacjonarne I stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia germańska - stacjonarne I stopnia

Filologia germańska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego – na studiach pierwszego stopnia na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia umożliwiają również pogłębienie znajomości języka angielskiego, poznanie literatury, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych, a także problematyki polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Przygotowują do nauczania języka niemieckiego i angielskiego (specjalność nauczycielska) oraz wyposażają w kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna) czy umiejętność komunikacji w międzynarodowych korporacjach (specjalność biznesowo-gospodarcza). Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób – obecnie zainteresowaniem cieszą się wszystkie trzy specjalności. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, teoretyków i doświadczonych praktyków z danej dziedziny. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach, laboratoriach językowych i tłumaczeniowych. Pozwala to na wykształcenie specjalistów z wysoką znajomością języka niemieckiego, którzy są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy.
 
Wiedza i umiejętności pogłębiane są podczas praktyk nauczycielskich, tłumaczeniowych lub biznesowo-gospodarczych w korporacjach, podczas warsztatów prowadzonych przez nasze firmy partnerskie z sektora usług biznesowych, na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich oraz w kołach naukowych. Oferowana jest bogata oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Augsburgu i Zittau/Görlitz, a także w ramach partnerstwa międzyinstytutowego DAAD z Uniwersytetem w Düsseldorfie;
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w korporacjach, jednostkach samorządowych, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci filologii germańskiej są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Dotyczy to również absolwentów specjalności nauczycielskiej, którzy znajdują pracę w systemie oświaty, ale są także chętnie zatrudniani w korporacjach ze względu na wysoki poziom tzw. kompetencji miękkich, których pogłębianie gwarantuje program kształcenia nauczycieli. 

Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej po ukończeniu 5 lat studiów na kierunku filologia germańska mają uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych i prywatnych, szkołach językowych i dwujęzycznych, kursach dla pracowników firm oraz języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów gospodarczych, dlatego studia filologii germańskiej stwarzają szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,4

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, historia sztuki, WOS, informatyka, matematyka, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26