fbpx Japonistyka - stacjonarne I stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Japonistyka - stacjonarne I stopnia

Japonistyka

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

  • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

ATUTY KIERUNKU

Program studiów na kierunku japonistyka obejmuje intensywną naukę języka japońskiego od podstaw pod kierunkiem wykwalifikowanych lektorów, a także warsztaty tłumaczeniowe (pisemne i ustne) oraz język biznesowy. Program zakłada również naukę drugiego języka obcego na poziomie akademickim, realizację przedmiotów filologicznych i kulturoznawczych oraz wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu historii, antropologii, krajoznawstwa japońskiego, a także politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych. Najlepsi studenci gdańskiej japonistyki mogą ubiegać się o wyjazdy stypendialne do uniwersytetów w Japonii.


  • Głównym celem kształcenia na kierunku japonistyka jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych i biznesowych związanych z językiem japońskim oraz doskonalenie drugiego wybranego języka obcego na poziomie akademickim.
  • Dla studentów przewidziano praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych związanych z Japonią i Azją Wschodnią, szkołach językowych oraz biurach tłumaczeń.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-japońskich i europejsko-japońskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych. Daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, biurach tłumaczeń, własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka japońskiego oraz wybranego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, a także marketingowych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski lub drugi język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, trzeci język obcy

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Znajomość języka japońskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24