fbpx Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
logoUG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

Kształcimy na dwóch specjalnościach:
- zarządzanie kulturą,
- kultura audiowizualna.

Kulturoznawstwo, specjalność Zarządzanie kulturą

ATUTY KIERUNKU

Kulturoznawstwo ze specjalnością Zarządzanie kulturą, obok gruntownej akademickiej wiedzy dotyczącej wieloaspektowo postrzeganych i badanych zjawisk z obszaru kultury, daje podstawową wiedzę z zakresu m.in. zarządzania w kulturze, organizacji kultury, polityk kulturalnych, funkcjonowania przemysłów kreatywnych, instytucji kultury i rynku sztuki, a także marketingu, public relations oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w kulturze. Absolwent będzie posiadał także przydatne umiejętności m.in. w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, konstruowania biznesplanu i budżetu, zarządzania projektem kulturalnym i organizacji eventów o różnym charakterze.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością Zarządzanie kulturą zyska podstawowe kwalifikacje do pracy w charakterze menadżera, kuratora, pracownika programowego, organizatora eventów, koordynatora, promotora, konsultanta w instytucjach i organizacjach kultury sektora publicznego, prywatnego i NGO. Będzie mógł podjąć pracę m.in. w centrach kultury, domach kultury, prywatnych agencjach i biurach artystycznych, w galeriach, muzeach, teatrach, kinach i multikinach, klubach muzycznych, wydawnictwach, bibliotekach, domach aukcyjnych, w mediach (w tym w portalach internetowych) poświęconych kulturze, w stowarzyszeniach i fundacjach podejmujących działania kulturalne w różnych dziedzinach i obszarach życia społecznego. Ogromne możliwości zatrudnienia dadzą mu także szeroko rozumiane przemysły kreatywne, w tym m.in. reklama, rynek sztuki, design czy moda. Ponadto absolwent będzie mógł zainicjować i prowadzić własną działalność kulturalną lub stworzyć nową organizację pozarządową związaną z kulturą.

 

Kulturoznawstwo, specjalność Kultura audiowizualna

ATUTY KIERUNKU

Kulturoznawstwo ze specjalnością Kultura audiowizualna, obok gruntownej akademickiej wiedzy dotyczącej wieloaspektowo postrzeganych i badanych zjawisk z obszaru kultury, daje specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu badań nad audiowizualnością i upowszechniania oraz krytyki kultury audiowizualnej. Student specjalności zapozna się z teoriami i metodami badań przekazów audiowizualnych, nurtami współczesnego kina, kontrkulturowym wymiarem mediów i aktualnymi standardami ochrony dziedzictwa audiowizualnego, a także z kontekstem nowej sztuki, muzyki, widowiska i kultury popularnej. Będzie mógł spróbować twórczości audiowizualnej od strony praktycznej, np. w ramach warsztatu fotografii. Zrealizuje również własny projekt krytyczny, kuratorski lub popularyzatorski.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością Kultura audiowizualna zyska zaawansowane kwalifikacje do pracy w charakterze krytyka lub badacza filmu i sztuki najnowszej, kuratora i kustosza zbiorów audiowizualnych, popularyzatora kultury audiowizualnej oraz specjalisty od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce mediów cyfrowych. Absolwenci specjalności mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.

 

 

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna (kultura z perspektywy indywidualnych zainteresowań kandydata) - max 60 pkt.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26