fbpx Koła naukowe na Wydziale Filologicznym | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Koła naukowe na Wydziale Filologicznym

Doktoranckie Koło Naukowe „Slawista”

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Slawista

Koło Naukowe "Pomorania"

Prezes:
Piotr Cichosz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Pomorania

E-mail Koła: pomorania.sekretariat@gmail.com

z

Koło Naukowe Iberystyki „Hispanoteka”

Przewodniczący:
Marta Waszt
Opiekun pomocniczy:

  • Antonio Miguel Mejía Pérez

Adres strony WWW: Hispanoteka

E-mail Koła: skn.iberystyka@gmail.com

Koło Naukowe Laboratorium Przekładu

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

Koło Naukowe Miłośników Finlandii "Routa"

Przewodniczący:
Julia Nowacka
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Koło Naukowe Route 66

Przewodniczący:
Julia Gutowska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: americanstudygroup@gmail.com

Koło Naukowe Sinologii

Przewodniczący:
Kamila Wilczyńska
Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Koło Naukowe Sinologii UG

E-mail Koła: kolo.sinologiczne.ug@gmail.com

Koło Naukowe Studentów Germanistyki UG "Translator"

Przewodniczący:
Dorota Warnke
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Koło Naukowe Teatrologów "Brikolaż"

Przewodniczący:
Weronika Janicka
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych Linguana

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Linguana

E-mail Koła: redakcja.linguana@gmail.com

z

Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych Symultana

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Symultana

E-mail Koła: symultana@outlook.com

z

Koło Teoretyków Literatury UG

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Teoretycy Literatury

E-mail Koła: kntl.ug@gmail.com

Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich SENSU STRICTO

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:
z

Literaturoznawcze Koło Naukowe "Pozytywnie Zakręconych"

Prezes:
Dominika Szczepańska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Pozytywnie Zakręceni

E-mail Koła: sylwia.karpowicz-slowikowska@ug.edu.pl

L Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Lustro”

Przewodniczący:
Krystian Kosouliev, Julia Szczepańska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: kolo.lustro@gmail.com

koło naukowe

Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (MNAK)

Przewodniczący:
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: mnak.stud.ug@gmail.com

Naukowe Koło Logopedów UG

Prezes:
Monika Kaźmierczak
Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: nkluniv.gda@gmail.com

log

Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

Przewodniczący:
Michał Kornicki
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: tlum.skand@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe "Projektor"

Przewodniczący:
Adam Bielas
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Projektor

E-mail Koła: projektorug@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”

Prezes:
Natalia Heimowska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: lomonosow.ug@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Klasyczni na UG

E-mail Koła: sknfkim@gmail.com

z

Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA

Prezes:
Małgorzata Harsimowicz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Mozaika

E-mail Koła: kolo.naukowe.mozaika@gmail.com

z

Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”

Przewodniczący:
Ilona Yakubovich
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: Aoryst

E-mail Koła: kolo.aoryst@studms.ug.edu.pl

z