fbpx Wydział Filologiczny | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny

Symbol: 
I000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni